Welcome to Lisu Myalu blog... LI-SU MY-LU KW BE HW. HW. BAE FU L,_ NGO=

Saturday, August 10, 2013

L-BO-N TAE GO DEW: TI, GEI: KOE.. M

NYI. NYI 2013 KHO; 8 V., 10 NYI THAE: -. M7-JI-N KW TY M L-BO-N TAE GO DEW: TI, GEI; KOE.. W=
MALAYSIA RAWANG YI., TSE., KW NGA LO=
MORE ON facebook https://www.facebook.com/joseph.bya.1/media_set?set=a.561342390596409.1073741853.100001619581299&type=3&uploaded=6

No comments: