Welcome to Lisu Myalu blog... LI-SU MY-LU KW BE HW. HW. BAE FU L,_ NGO=

Saturday, April 26, 2014

HO: BE-NY-MI THI: VI., USA KW DO.. JE M DO:

B7-YI., Mn: NAM-SANG LO.. PHEW., KW TY  M HO: BE-NY-MI THI: VI., ( 5 RO ) NY 2014 KHO; 4 V., 15 NYI THV: Malaysia KW BE USA-.  MINNESOTA KW DO.. JE W= YI. W THI: VI., SU NY 2009 KHO; 9 V., THV: MALAYSIA KW CHI L SI-. 2009 KHO; 12 V., THV: 'UN' M7., LE M NGO=
A-LU NY MALAYSIA KW TY THV: LI-SU KHU-ZI-TSO KW MY3: J MY3: YE SI-. J; R3:_ M (စက္ထိန္း) MY3: KW NI, L3., L3.,; SV; THn; KO. L M NGO= TZAI 'UN' KW BE PROJECT RU., T M Electronic SO.. ZI; DU KW NGA MI A. TO. R3: C3,-. J; XY, MY3: ( Basic Electronic ) KW M. G7: KOE..O=

No comments: