Welcome to Lisu Myalu blog... LI-SU MY-LU KW BE HW. HW. BAE FU L,_ NGO=

Saturday, November 1, 2014

A-T BU S.. P. L; USA KW DO.. JE M DO:

2014 KHO; 10 V., 29 NYI THV:-. B7-YI Mn:-. NAM-SANG LO.. PHEW., KW TY M A-T BE YI. RZA MOSES BE YI. A MI: PHEBE BU S.. P. L; NY MALAYSIA KW BE USA-. MINNESOTA KW DO.. JE W=
YI. W S.. P. L; NY 2010 KHO; 3 V., THV: 'UN' M7., LE M NGO=

No comments: