Welcome to Lisu Myalu blog... LI-SU MY-LU KW BE HW. HW. BAE FU L,_ NGO=

Tuesday, June 24, 2014

MU-GU KW BE M. PHA: Rev. JEREMIAH CO..L M

A: MI 2014 KHO; 6 V., 23 NYI THV: -, MU-GU LO.. PH3., KW TY M M. PHA: YE-LI-MI ( Jeremiah ) NY MALAYSIA Lisu Christian Church KW CO.. CHI L SI M. MI: KW BE SV; G7: L..O= YI.NY KO. L M VY; NYI KW  NGA.. MY3: YE SU ( Witch doctor ) NGA LO= NI: SV; W: KW BE M: JI.,_ M MY3: A MY, YE KOE..O= GO., L3., NGA MI SV; M.. KH7: KW BE YE-SU LE CYU J KOE.. SI-. YE-SU JI-SU LE MU KW BE CHY: Mn: TV. MO. G7: KOE..O= YE-SU LE 7: DO: X3, DO: M. G7: JE BV.,_ GO., THI: NYI KW BE WU-S 7; DO: C..PHY3.. TY M  NGA LO=

No comments: